Hulperbij

Begeleiding, Klompen en Computers

 

Jenny Houwer

 Haartsestraat 8a

 7121CX Aalten

 Nederland

 Telefoon: 0543-475817

 Mobiel:    06-53581342

 Email:      Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 

 Url:          www.hulperbij.nl

 

Begeleiding van personen met uitdagingen in het autistisch spectrum

Al geruime tijd bied ik ondersteuning aan grote en kleine mensen met een vorm van autisme en normaal- hoogbegaafdheid of verstandelijke beperking

Ik heb ervaring en deskundigheid als (ambulant) begeleider

Autisme

Mensen en kinderen met een vorm van autisme zoals pdd-nos, Asperger of klassiek autisme ervaren problemen op sociaal gebied, in de communicatie en op gebied van planning en ordening.

Informatie wordt door hen anders verwerkt, de omgeving wordt soms ervaren als chaos (vooral als iets anders gaat dan normaal), uitspraken worden letterlijk genomen en geuren en smaken worden anders ervaren

Sommigen hebben moeite met praten en doen dat d.m.v. foto's, picto's of plaatjes

Anderen praten heel wat makkelijker, wat niet wil zeggen dat er dan goed wordt gecommuniceerd

Uitdagingen

 • Aanvoelen in een gesprek wat een ander bedoelt
 • Niet voor de beurt praten
 • Opmerken wanneer een antwoord wordt verwacht
 • In de gaten hebben wat een bepaald gebaar of grapje inhoudt
 • Hoe een gesprek beëindigen
 • Wat kan beter wel of beter niet gezegd worden

Bovenstaande zijn dingen die mensen en kinderen met autisme heel ingewikkeld kunnen vinden

Een aantal kan goed meekomen op school of werk. Cognitief heeft een persoon met autisme dan ook diverse mogelijkheden. Maar waar het aankomt op sociaal gedrag, b.v. gewoon een praatje maken met elkaar in pauzes of tijdens maaltijden, loopt diezelfde persoon al vrij gauw tegen problemen aan. Het autisme verhindert hem of haar op hetzelfde niveau te functioneren

Gevolgen

 • Frustratie
 • Angstgevoelens
 • Contact wordt vermeden

Daarnaast doen zich ook problemen voor met ordenen en de planning/organisatie van de dag

Het is te begrijpen dat mensen met een vorm van autisme gauw moe zijn, zich soms agressief opstellen en geïrriteerd  reageren

Waar bestaat mijn ondersteuning uit 

Op basis van vertrouwen en goed luisteren kom ik in gesprek met de persoon met autisme die om ondersteuning vraagt

Vervolgens komen we samen (eventueel met de mensen in de naaste omgeving) tot een structureel plan van aanpak  

Het betreft 

 • Planning van de dag
 • Ordening van praktische zaken
 • Leren omgaan met de diagnose autisme 
 • Netwerk opbouwen
 • Ondersteuning van de mensen in de naaste omgeving

Opleiding en ervaring

 • MBO4+ Sociaal pedagogisch Werk - Psychiatrie / Autisme Leo Kannerhuis
 • Scholing en cursussen (waarvan certificaten) op gebied van verstandelijke beperking, seksualiteit, methodiekenleer, begeleiding, gespreksvoering, management NCOI en pastoraat Koinonia
 • Diverse trainingen (waarvan certificaten) met als onderwerp zelfredzaamheid, angst, depressie, medicatie, communicatie, sociale vaardigheden  

 

Grote en kleine mensen met een vorm van autisme hebben ondersteuning nodig. Maar... ze hebben veel te bieden!

Privacyverklaring Hulperbij


Bij het verlenen van onze diensten verwerken wij ook uw persoonsgegevens. Om u te informeren hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan, hebben wij deze privacyverklaring opgesteld.

 

De persoonsgegevens worden verwerkt door:

Hulperbij

KvK 56934424

Haartsestraat 8a, 7121 CX Aalten

0543-475817

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Hulperbij verkrijgt persoonsgegevens d.m.v:

het tekenen van een contract

Hulperbij verwerkt de volgende categorieën van persoonsgegevens:

NAW-gegevens

Contactgegevens, zoals e-mailadres en telefoonnummers

Geboortedatum en –plaats

Geslacht

Kopie identiteitsbewijs

Burgerservicenummer

Gegevens in een plan van aanpak (indien noodzakelijk)

Gespreksverslagen

Hulperbij verwerkt deze persoonsgegevens voor diverse doeleinden, zoals:

Het onderhouden van contact

Het verrichten van administratieve handelingen, zoals planning en declaraties

Nakoming van wettelijke verplichtingen

Het voeren van geschillen

Hulperbij verwerkt persoonsgegevens omdat we gerechtvaardigde belangen hierbij hebben, n.l. het op zo goed en efficiënt mogelijke wijze vorm geven aan onze begeleiding en ondersteuning. Indien persoonsgegevens worden verwerkt op grond van toestemming, zal dat afzonderlijk worden gevraagd.

 

Hulperbij wisselt informatie uit met derden om onze dienstverlening zo goed mogelijk te kunnen leveren. In het kader van optimale dienstverlening wisselt Hulperbij gegevens uit met Gemeenten - WMO en/of Jeugdzorg

Hulperbij verstrekt persoonsgegevens aan derden wanneer Hulperbij aan een wettelijke verplichting moet voldoen.

Hulperbij zal uw gegevens niet verstrekken voor commerciële of goede doelen.

Hulperbij  zal uw persoonsgegevens niet langer verwerken dan noodzakelijk voor de doeleinden die zij in deze privacyverklaring heeft genoemd. Dit betekent dat uw persoonsgegevens bewaard worden zolang ze nodig zijn om de betreffende doelen te bereiken.

Bepaalde gegevens moeten wel langer bewaard worden, omdat Hulperbij zich moet houden aan wettelijke bewaarplichten zoals de fiscale bewaarplicht.

 

 

Hulperbij vindt het belangrijk dat uw persoonsgegevens zijn beveiligd. Daarom heeft Hulperbij passende beveiligingsmaatregelen genomen.

 

U hebt het recht om Hulperbij een verzoek te doen tot inzage van uw persoonsgegevens.

Na ontvangst van uw verzoek ontvangt u binnen een maand een overzicht van uw persoonsgegevens. Als blijkt dat er onjuistheden zijn, kunt u verzoeken uw gegevens aan te passen, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen.

Ook kunt u Hulperbij verzoeken om overdracht van uw persoonsgegevens, of u kunt bezwaar aantekenen tegen de verwerking van uw persoonsgegevens vanwege bijzondere persoonlijke omstandigheden. Vragen over deze privacyverklaring of een verzoek over de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u sturen naar:

Hulperbij

Haartsestraat 8a

7121CX Aalten

 

Als u een klacht hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens door Hulperbij, laat dit dan ons weten. Mocht u er met ons niet uitkomen, dan heeft u het recht een klacht in te dienen bij de privacy toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens 088-1805250

 

 

Deze privacyverklaring is gemaakt op 16 mei 2018 en te vinden op onze website. Hulperbij kan deze privacyverklaring aanpassen. U wordt altijd van inhoudelijke wijzigingen op de hoogte gebracht.

 

Contribute!
Books!
Shop!